Aveti 0 produse in cos
Mergi la casa
Despre noi

AECAU  s-a constituit cu scopul de a promova cartea cu caracter academic şi universitar, de a stimula şi sprijini instituţiile de profil în iniţiativa de a produce lucrări reprezentative pentru cercetarea şi învăţământul românesc.


În condiţiile date, asociaţia îşi propune, înainte de toate, organizarea unei pieţe unitare şi transparente pentru cartea universitară şi academică, cu baza în mediul IT,o piaţă favorabilă unei informări şi distribuţii extinse la nivel naţional. 


Asociaţia urmăreşte stabilirea de relaţii în forme instituţionalizate între aceste edituri, între ele şi autorii de valoare, între ele şi centrele importante de cercetare.


Un obiectiv central îl reprezintă stabilirea de forme de cooperare cu ministerele, cu agenţiile guvernamentale de resort în vederea iniţierii şi dezvoltării unor programe comune de sprijinire a activităţii ştiinţifice şi editoriale. 


De asemenea, se doreşte o informare exhaustivă cu privire la programele editurilor membre, la apariţii şi proiecte de mare interes. 

Asociaţia se preocupă de stabilirea de relaţii strânse şi de lungă durată cu organizaţiile de profil din Europa,  SUA,  cu orice centru univesitar important. 


În plan concret obiectivul de fond este formarea şi gestionarea unei baze de date care să cuprindă apariţiile de carte cu acaracter academic şi universitar.


În acest sens în ultimul an s-a configurat Programul de dezvoltare a cărţii universitare la iniţiativa câtorva universităţi importante din Bucureşti, Cluj, Iaşi,Timişoara.


Programul prevede, în primul rând, funcţionarea unei platforme Internet care să asigure formarea unei pieţe deschise de carte universitară la nivel naţional; site-ul va fi dotat cu un modul  editorial foarte avansat numit Symbio, care va stimula puternic interesul publicului academic, estimat la mai mult de un milion de participanţi la un astfel de schimb de informaţie ştiinţifică şi culturală. 


Pe această platformă va fi găzduită, totodată, o revistăde critică editorială, cataloage de informare online care să cuprindă date editoriale şi alte informaţii de interes în acest domeniu şi multe altele. 


Asociată editorilor de carte academică şi universitară este deschisă la propuneri şi va iniţia multe asemenea activităţi care să ajute la editarea şi promovarea cărţii academice şi universitare în mediul cultural românesc. 


About us


A.E.C.A.U. was established with the aim of promoting academic books, to stimulate and support institutions in the initiative to produce representative works for research and Romanian education. Under this conditions, the associations’s goal is to organize a transparent market unit for universities and academic books, based on the IT environment, a favourable market of information and extensive nationwide distribution.

 

The association aims to establish relations between publishers, institutionalized forms between them and the authors, between publishers, authors and research centers. A central objective is to set forms of cooperation with the ministries, relevant government agencies to initiate and develop common programs in order to support scientific and editorial work. The association also wants a comprehensive information distribution regarding the projects of great interest developed by its publishing members.